St Rumoldusbron

Uit Historisch Steenokkerzeel
glasraam Sint Rumoldus


Waar ? Aan de Sint-Rumoldusbron in de Dijkstraat

WIE WAS SINT-RUMOLDUS EN WAT KWAM HIJ HIER DOEN ?

Sint-Rumoldus of Sint-Rombout in het Nederlands is de patroonheilige van de kerk van Steenokkerzeel. Een voormalige brouwerij (mét een Romboutsbier) en een nog bestaande fanfare (gesticht in 1851, nu harmonie) werden naar hem vernoemd.

Wonderen en legenden

Maar zoals met alle heiligen weten we weinig of niets over zijn leven : alles berust op legendes. Zo zou hij geboren zijn in het jaar 730, als zoon van de koning van Wessex (Engeland). Hij werd monnik en kwam als zendeling in onze, nog deels heidense, streken terecht ten tijde van koning Pepijn de Korte. Bij zijn aankomst in Mechelen in 754 wekte hij de zoon van graaf Ado weer tot leven nadat die verdronken was in een waterput.

Van waterputten en bronnen

De heilige in wording kwam ook geregeld over de vloer bij de Steenokkerzeelse kasteelheer. Op een snikhete zomerdag kloegen de inwoners over watertekort. Rumoldus sloeg met zijn wandelstok op de grond, en zie : een bron met zuiver water ontsproot plotseling voor de verbaasde ogen van de omstanders. Deze Sint-Rumoldusbron valt nog steeds te bewonderen in de Dijkstraat, nabij het kruispunt met de Dijkveldweg. Ook nu nog borrelt er water op in deze bronput, zelfs in droge zomers. De bron wordt dan ook continu gevoed door de grote waterbuffer van het Midden-Belgische massief en vorm de voornaamste bron van de Molenbeek die honderd meter verder - aan de Damlaan- boven de grond komt.

Archeologie

foto Sint Rumoldusbron

Volgens de ‘vitaschrijver’ (schrijver van heiligenlevens) werd Rumoldus, zoals het een toekomstige heilige past, op gruwelijke wijze vermoord in 775. Archeologisch onderzoek in 1975 wees echter uit dat die datum niet klopte. Wél is het een feit dat de verering van Sint-Rumoldus zowel in Mechelen als in Steenokkerzeel een hoge vlucht genomen heeft.

Bronnen :

Mon Schepens, Wie was Sint-Rombout ?, De Veerle, lente 2007.

Hubert Gulinck, Betoverende beken, Jaarboek Campenholt, 2019.

foto’s :

afbeelding Sint-Rumoldus : https://nl.wikipedia.org/wiki/Rumoldus_van_Mechelen

glasraam en bron Dijkstraat : Bavo Van Olmen 09/09/2018 (glasraam) en 2020 (bron)

prentkaarten : Archieven Heemkring Ter Ham


HOKKO – HET WONDER VAN RUMOLDUS

Mensen die geloven in Jezus en God, geloven ook dat er vroeger heilige mensen geleefd hebben. Ken jij misschien enkele namen van heiligen ? Maria en Jozef, de ouders van Jezus, zijn twee bekende heiligen. En natuurlijk ken je Sint-Niklaas en misschien ook Sint-Maarten.


In Steenokkerzeel was er ook de heilige Rombout of Rumoldus in het Latijn. Er werd verteld dat hij een wonder verricht heeft in onze gemeente. Op een snikhete zomerdag hadden de mensen niet genoeg water om te drinken. Rumoldus sloeg met zijn wandelstok op de grond, en zie : plots was er een bron met zuiver water. Wonderbaarlijk, niet ? Vandaag geloven de meeste mensen niet meer dat dit verhaal écht gebeurd is. Maar vroeger zeiden veel mensen die een probleempje hadden snel een gebedje op voor Sint-Rumoldus.


Deze bron werd de Sint-Rumoldusbron genoemd. Je kan ze nog steeds bewonderen in de Dijkstraat. Ook nu nog borrelt er water op in deze bronput, zelfs in droge zomers. Je hoort het water lopen.

Vroeger waren er treden in de muur gemetst langs waar de mensen naar beneden gingen om water te scheppen voor het eten en de was. Toen was er helemaal nog geen kraantjeswater

Lees verder

Kapel